дуално образование - предимства

Предимствата на дуалното образование и прилагането му

      ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА Професионалното обучение може да се осъществява и по пътя на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Обучението чрез работа е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация. Организира се на базата на партньорство между един или няколко работодатели и институция за професионално образование и обучение.  Институциите, Read more about Предимствата на дуалното образование и прилагането му[…]

Съответствие на електронното училище с изискванията в ДОС

Съответствие  с изискванията в ДОС за организацията на дейностите в училищното образование При спазване изискванията на Наредба № 10/2016  г.на МОН за  организация  на  дейностите в училищното образование  внедряваните иновативни  елементи  в  организацията  на       дейностите в гимназията напълно съответстват на Държавния образователен стандарт, защото: 1) по отношение на организацията  на  обучението променя стандартната процедура за самоподготовка на Read more about Съответствие на електронното училище с изискванията в ДОС[…]

Професионалното училище в центъра на  връзката с бизнеса

„Икономиката и бизнесът на България се нуждаят от квалифицирани кадри със средно образование и ако искаме страната да се развива икономически, трябва да засилим професионалното образование.  Масовизацията на висшето образование и загубването на престижа на професионалните гимназии създадоха сериозен проблем – учениците и родителите им предпочитат езиковите гимназии, а за професионалните остават децата с по-лоши Read more about Професионалното училище в центъра на  връзката с бизнеса[…]

error: Content is protected !!