юни 21, 2016

Прием и записване

 • Първа стъпка: попълване и изпращане на Формуляра за записване, който се намира в края на страницата;
 • Втора стъпка: подготвяне на Вашите  документи след получаване на отговор и указания от гимназията по електронната поща;
 • Трета стъпка: представяне на документите в гимназията;
 • Четвърта стъпка: подписване на договор за обучение.

Приемът на ученици е по документи:

 • Първи прием: До 15 септември.   Желаещите да се запишат избират свободно специалността, по която искат да се обучават.  Всички документи се подават в оригинал.  
 • Втори прием: След 15 септември. Попълват се свободните места по специалности.
 • Целогодишно: се приемат ученици в  9-ти и 10-ти клас.
 • До края на първия срок: се приемат ученици в 11 клас.

 

 Документи за записване:

 1. Удостоверение за преместване от предходното училище и удостоверение за завършен клас; Средният успех от последният завършен клас не е от значение при записване. Представя се в оригинал.
 2.  Свидетелство за основно образование /ако лицето ще започне обучението си от 9-ти клас)  или Удостоверение за завършен 7-ми клас (ако лицето ще започне обучение в осми клас); Представя се в оригинал.
 3. Копие от личния картон, ако е даден на ученика от предходното училище; Документът се представя в запечатан плик с мокър печат и подпис на директора.
 4. Снимки - 2 броя;
 5. Лична карта;
 6. Такса за записване - 160 лв.
 7. Договор с училището. Непълнолетните ученици задължително се представляват от родител/настойник. 

Годишни такси за обучение:

Електронно училище - 1 2о0 лв.

Вечерна/Задочна форма - 1 600 лева;

Индивидуална форма - 1 400 евро;

При записване в електронното училище се плаща такса в размер на 160 лв. След плащането й, ученикът получава парола за достъп до електронната платформа.   В договора за обучение са предвидени опции за разсрочено плащане на годишната такса на две/четири вноски или помесечно. Учениците, кандидатстващи за обучение в Електронното училище, които живеят извън столицата или страната, изпращат документите по куриер за тяхна сметка.

 

 

 ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ
Sending
error: Content is protected !!