какво предлагаме

Go to Семинари и фирмени обучения

Семинари и фирмени обучения

Винаги акуални

Go to училище 60+

училище 60+

За по-добра социална адаптация

Go to дистанционно обучение

дистанционно обучение

Модерна образователна технология

Go to ключови компетентности

ключови компетентности

Готови за всяко предизвикателство

Обучението чрез работа (дуално обучение) е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство между един или няколко работодатели и институция за професионално образование и обучение.

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ДА УЧИТЕ ПРИ НАС
Удоволствие от обучението, самочувствие от резултатите

Основните задачи на системата на професионалното образование и обучение са: придобиване на професионална квалификация и непрекъснатото й усъвършенстване; формиране на мотивационна система за реализация в гражданското общество; формиране на обща култура на основата на националните и общочовешките ценности. Задачите се осъществяват при спазване на изискванията за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение.

допълнителна информация

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА:
Go to Проекти

Проекти

Go to Партньорства

Партньорства

Go to полезни връзки

полезни връзки

Нашите най-успешни възпитаници

Какво са научили от нас! Как са го приложили! Какво са постигнали!

Индивидуалното обучение се провежда по индивидуален учебен план и включва самоподготовка и изпитни сесии. Курсът на обучение може да приключи и в по-кратки срокове, ако обучаваният желае да обедини две учебни години в една (съобразно допустимите нормативи и учебния план).

Новините при нас

винаги иновативни и креативни

Свържете се с нас

error: Content is protected !!