какво предлагаме

Go to Партньорство

Партньорство

Винаги акуални

Go to училище за възрастни

училище за възрастни

За по-добра социална адаптация

Go to дистанционно обучение

дистанционно обучение

Модерна образователна технология

Go to ключови компетентности

ключови компетентности

Готови за всяко предизвикателство

Вход Електронно училище

За регистрирани потребители

Oнлайн платформата е алтернативен начин за обучение на учениците от самостоятелна форма, навършили 16 години. Тя ще допринесе за интегриране в образователната система от различни точки в страната и чужбина на отпаднали от училище ученици, възрастни, незавършили средно образование и лица, избрали едновременно да учат и работят.

Нашите най-успешни възпитаници

Какво са научили от нас! Как са го приложили! Какво са постигнали!

Новините при нас

винаги иновативни и креативни

Свържете се с нас

error: Content is protected !!