септември 17, 2015

Аз мога повече

Безплатно обучение с ваучери по програмата “Аз мога повече” 2015-2020

Кой може да участва?

Програмата „Аз мога повече” финансира на 100% от обучението на лица, заети по трудов договор на пълен или непълен работен ден, както и самоосигуряващи се лица, без значение от сферата им на дейност /с изключение на държавния сектор/. Те могат да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или в обучения за повишаване на ключови умения. Не се изисква никакво допълнително заплащане за доставчика на обучение – доплащане за нива, учебници, помагала и т.н. Ваучерът покрива 100% от разходите за обучение, съгласно правилата, въведени от Европейския съюз по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

От къде да вземете ваучер?

Заявяването на желание за участие в програмата „Аз мога повече” става с попълване на заявление, в което посочвате желаното от Вас обучение. Към заявлението се прилага копие от личната карта и копие от дипломата за завършено образование. Попълненото заявление се депозира в териториалното бюро по труда по местоживеене или месторабота, от където след одобрение следва да получите ваучер за обучение. Служител от Бюрото по труда ще ви информира, когато бъдете одобрен. Имате 5 дневен срок, в който трябва да отидете до Бюрото по труда, за да си получите уведомлението /формуляр, разделен на две части – в горната част е посочено за каква професия сте одобрен, а долната част трябва да се попълни от обучаващата организация, която Вие трябва да изберете/. Уведомлението се подава при обучителя, който сте избрали. Там ви подпечатват долния отрязък на уведомлението и поставят началната дата за обучение. Вие трябва да върнете долният отрязък в Бюрото по труда не по късно от посоченият в него 30 дневен срок. Следващата стъпка е да сключите договор. Ваучера се взима в периода от 7 дни до 24 часа преди започване на обучението. Той се издава в два екземпляра, като и двата се предават на обучаващата организация, заедно с документите който тя изисква при записването ви за обучение.

• Да изкарате целия курс на обучение. В случай, че прекратите посещенията на курса трябва да заплатите стойността на целия ваучер.
• Да не допускате повече от 20% отсъствия, защото в противен случай ще трябва да заплатите стойността на ваучера

Важно:
• В случай, че в рамките на едномесечния срок не сте успели да намерите в обучаваща организация, трябва да отидете отново до бюрото по труда за да ви презаверят документа за още 30 дни.
• Лица, който са били финансирани с ваучер за езиково обучение могат да се запишат за професионално обучение и обратно.

                                                                     ГласувГласувайте за нас в:  bg_top_logo18

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!