Предимствата на дуалното образование и прилагането му

дуално обучение

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА

Професионалното обучение може да се осъществява и по пътя на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Обучението чрез работа е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация. Организира се на базата на партньорство между един или няколко работодатели и институция за професионално образование и обучение. 

Институциите, които имат право да осъществяват професионално образование и обучение чрез работа, са:

  1. професионални училища;
  2. професионални гимназии;
  3. професионални колежи;
  4. центрове за професионално обучение. 

Обучението чрез работа (дуално обучение) включва:

  1. практическо обучение в реална работна среда, и
  2. обучение в институция  

Партньорството е взаимодействие между един или няколко работодатели и образователна институция за организиране и провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) по професии и специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО.

Обучението чрез работа (дуална система на обучение) се организира и осъществява в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, Кодекса на труда и Наредба №1/08.09.2015 за условията и реда за провеждане на обучения чрез работа (дуално обучение)
Обучението се осъществява въз основа на прием, заявен от работодателя пред директора на съответната институция, която извършва обучението.
В професионалнита гимназия формата на дуално обучение  се организира в ХІ и ХІІ клас за ученици, които са навършили 16 години.
Обучението чрез работа (дуално обучение) за лица, навършили 16 години, които не са ученици, се осъществява в професионалните гимназии, професионалните училища, професионалните колежи и в центровете за професионално обучение въз основа на прием, заявен от работодателя пред директора или ръководителя на обучаващата институция.
 
Дуално обучение в Bulprogress schools
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!