Професионалното училище в центъра на  връзката с бизнеса

„Икономиката и бизнесът на България се нуждаят от квалифицирани кадри със средно образование и ако искаме страната да се развива икономически, трябва да засилим професионалното образование.  Масовизацията на висшето образование и загубването на престижа на професионалните гимназии създадоха сериозен проблем – учениците и родителите им предпочитат езиковите гимназии, а за професионалните остават децата с по-лоши резултати. И това в крайна сметка води до липса на кадри, липса на производство, липса на икономика. Крайно време е тенденцията да се обърне” /М. Кунева/

Връзката между образованието и бизнеса трябва да се превърне в необходимо, осъзнато партньорство. Координацията между средното професионално образование, висшето образование и нуждите на пазара на труда е прерогатив на държавата. В световен мащаб най-добрите компании заделят поне 1/3 от средствата си за инвестиции във високотехнологични проекти, които обикновено се извършват от учебните заведения – практика, напълно непозната у нас.

Професионалното училище започва с малки стъпки да изгражда партньорство като:

-въвежда стандартизирани учебни програми, гарантиращи  формиране и развиване на знания, умения и компетентности  за живота и бъдещата професия;

-създава социално активни личности, притежаващи качества, адекватни не само за настоящето, но и за бъдещето;

-развива и усъвършенства професионалната пригодност чрез учене през целия живот;

-осъществява стажантски програми, които откриват възможност учениците да се включат в реална работна среда, наблюдавани и подпомагани от наставници  и по този начин да оценят в каква насока искат да се развиват самите те;

-предлагат съвременни образователни технологии като онлайн обучения, чрез които да се привличат повече хора за придобиване на професионална квалификация и последващо успешно реализиране на пазара на труда.

 

От друга страна, задачите на бизнеса, свързани с развитието и усъвършенстването на практическите компетенции на обучаваните, могат да бъдат:

-консултиране относно параметрите на образователната услуга, предлагана в конкретното училище;

– участие на представители на бизнеса в образователния процес;

-ефективно практическо обучение в реална бизнес среда;

-осигуряване на стипендии за ученици, разработили иновативни проекти и приложими бизнес решения, както и договори за работа на най-добрите ученици

От създаването на устойчива общност, полза имат и двете страни – както професионалното образование, така и бизнесът, а от там и цялото общество.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!