декември 15, 2022

Учебното време и консултации

Частна професионална гимназия по икономика, туризъм и информатика „Булпрогрес“

      УТВЪРДИЛ,

       Директор на ЧПГ “Булпрогрес“: /п/

                                                           /Маргарита Илиева/

Документът е приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/19.09.2022год. и е утвърден със заповед №17/19.09.2022г. на директора на гимназията

I.РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

1. График  на учебния процес

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                                І срок  – 18 учебни седмици

VIІІ и ІХ  клас                                                ІІ срок – 18 учебни седмици

Х клас                                                            ІІ срок – 20 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

ХІ клас                                                          ІІ срок – 20 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

ХІІ клас                                                         ІІ срок – 13 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

2. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Сесия май – юни
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май 2023г.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023г.

Сесия август – септември
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август 2023г.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 25 август 2023г.

3. Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация

• Част по теория на професията и специалността

сесия май – юни – 23.05.2023г.
сесия август – септември – 25.08.2023г.

• Част по практика на професията и специалността

сесия май – юни – 20.05.2023г.
сесия август – септември – 22.08.2023г.

4. Редовни и поправителни сесии

• Зимна редовна сесия: 21.01. – 30.01.2023г.

• Пролетна редовна сесия – 18.04. – 26.04.2023г./ 30.05.2023г. – Производствена практика

• Поправителна сесия за учениците от 8 до 11 клас

  Юлска сесия: 01 – 14 юли 2023г.

  Септемврийска сесия: 01 – 14 септември 2023г.

• Поправителна сесия за учениците от 12 клас: 01 – 10 май 2023г.

II.ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ

8-ми клас

Дата, часпредмети    учител
16.09.2022г,
16, 00ч.
 История и цивилизация  консултация на живо в платформатаМ. Русков
17.09.2022г,
16, 00ч.
Предприемачество консултация на живо в платформатаПроф. Цв. Давидков
18.09.2022г,
16, 00ч.
 География и икономика консултация на живо в платформатаБ. Рангелова
19.09.2022г,
16, 00ч.
 Физика и астрономия  консултация на живо в платформатаС. Шолева
20.09.2022г,
16, 00ч.
 Химия и опазване на околната среда консултация на живо в платформатаЕм. Манолова
21.09.2022г,
16, 00ч.
 Биология и здравно образование консултация на живо в платформатаЕм. Манолова
22.09.2022г,
16, 00ч.
 Философия консултация на живо в платформатаМ. Русков, Н. Марик
23.09.2022г,
16, 00ч.
Koнсултация БЕЛ консултация на живо в платформатаМ. Илиева
24.09.2022г,
16, 00ч.
Изобразително изкуство консултация на живо в платформатаТ. Иванова
25.09.2022г,
16, 00ч.
Музика консултация на живо в платформатаКр. Иванова
26.09.2022г,
16, 00ч.
Английски език консултация на живо в платформатаИл. Георгиева
27.09.2022г,
16, 00ч.
Математика консултация на живо в платформатаД. Христов
27.09.2022г,
16, 00ч.
Информационни технологии консултация на живо в платформатаД. Христов
18.04.2023г, 14,00ч.Koнсултация БЕЛ Присъствена консултация в гимназиятаВ. Овчарова, М. Илиева

ВАЖНО: По всички предмети са предоставени записи на консултациите за непрекъснато ползване от учениците!

9 клас

Дата, денпредметиучител
16.09.2022г,
18, 00ч.
История и цивилизация консултация на живо в платформатаМ. Русков
17.09.2022г,
18, 00ч.
Здравословни и безопасни условия на труд консултация на живо в платформатаЕм. Манолова
18.09.2022г,
18, 00ч.
География и икономика консултация на живо в платформатаБ. Рангелова
19.09.2022г,
18, 00ч.
Физика и астрономия консултация на живо в платформатаС. Шолева
20.09.2022г,
18, 00ч.
Счетоводство и отчетност в туризма консултация на живо в платформатаЖ. Панчева
21.09.2022г,
18, 00ч.
Биология и здравно образование консултация на живо в платформатаЕм. Манолова
22.09.2022г,
18, 00ч.
Философия консултация на живо в платформатаМ. Русков, Н. Марик
24.09.2022г,
18, 00ч.
Екотуризъм и защитени територии консултация на живо в платформатаМ. Илиева
25.09.2022г,
18, 00ч.
Koнсултация БЕЛ консултация на живо в платформатаМ. Илиева
26.09.2022г,
18, 00ч.
Музика консултация на живо в платформатаКр. Иванова
28.09.2022г,
18, 00ч.
Изобразително изкуство консултация на живо в платформатаТ. Иванова
29.09.2022г,
18, 00ч.
I I чужд език- Немски/руски консултация на живо в платформатаР. Дановска Р. Бельовска
30.09.2022г,
18, 00ч.
Английски език консултация на живо в платформатаИл. Георгиева
01.10.2022г,
18, 00ч.
Математика консултация на живо в платформатаД. Христов
02.10.2022г,
18, 00ч.
Информационни технологии консултация на живо в платформатаД. Христов
3.10.2022г., 18.00ч.Технология на хотелиерското обслужване  консултация на живо в платформатаР. Димитрова
4.10.2022г., 18.00ч.Гостоприемство в туристическата индустрия консултация на живо в платформатаР. Димитрова
18.04.2023г., 16,00ч.Koнсултация БЕЛ Присъствена консултация в гимназиятаВ. Овчарова

ВАЖНО: По всички предмети са предоставени записи на консултациите за непрекъснато ползване от учениците!

10-ти клас

дата, часпредмети учител
16.09.2022г,
20, 00ч.
 История и цивилизация консултация на живо в платформатаМ. Русков
18.09.2022г,
20, 00ч.
 География и икономика консултация на живо в платформатаБ. Рангелова
19.09.2022г,
20, 00ч.
 Физика и астрономия консултация на живо в платформатаС. Шолева
20.09.2022г,
20, 00ч.
 Охранителни мерки и безопасност консултация на живо в платформатаЕм. Манолова
21.09.2022г,
20, 00ч.
 Биология и здравно образование консултация на живо в платформатаЕм. Манолова
22.09.2022г,
20, 00ч.
 Философия консултация на живо в платформатаМ. Русков, Н. Марик
23.09.2022г,
20, 00ч.
 Химия и опазване на околната среда консултация на живо в платформатаЕм. Манолова
25.09.2022г,
20, 00ч.
Технология на допълнителните дейности в туризма консултация на живо в платформатаР. Христова
26.09.2022г,
20, 00ч.
Музика консултация на живо в платформатаКр. Иванова
29.09.2022г,
20, 00ч.
Изобразително изкуство консултация на живо в платформатаТ. Иванова
30.09.2022г, 20, 00ч.Български език и литература консултация на живо в платформатаМ. Илиева
01.10.2022г,
20, 00ч.
I I чужд език- Немски/руски консултация на живо в платформатаР. Дановска Р. Бельовска
02.10.2022г,
20, 00ч.
Английски език консултация на живо в платформатаИл. Георгиева
03.10.2022г,
20, 00ч.
Математика консултация на живо в платформатаД. Христов
04.10.2022г,
20, 00ч.
Информационни технологии консултация на живо в платформатаД. Христов
05.10.2022г., 18.00ч.Икономика консултация на живо в платформатаК. Богомилова
06.10.2022г., 20.00ч.Гостоприемство в туристическата индустрия консултация на живо в платформатаР. Димитрова
07.10.2022г, 20.00ч.Технология на хотелиерското обслужване консултация на живо в платформатаР. Димитрова
18.04.2023г 18,00ч.Консултация по БЕЛ Присъствена консултация в гимназиятаВ. Овчарова

ВАЖНО: По всички предмети са предоставени записи на консултациите за непрекъснато ползване от учениците!

11-ти клас

дата, часпредмети учител
6.10.2022г, 18.00ч.Охранителни мерки и безопасност консултация на живо в платформатаЕм. Манолова
7.10.2022г, 18.00ч. Гражданско образование консултация на живо в платформатаН. Марик
10.10.2022г, 18.00ч.Консултация БЕЛ  консултация на живо в платформатаМ. Илиева
14.10.2022г, 18.00ч.I I чужд език- Немски/руски консултация на живо в платформатаР. Дановска, Р. Бельовска
15.10.2022г, 18.00ч.ЧЕП-Английски език консултация на живо в платформатаИ. Георгиева
16.10.2022г, 18.00ч.Математика консултация на живо в платформатаД. Христов
17.10.2022г, 18.00ч.Технология на хотелиерското обслужване консултация на живо в гимназиятаР. Димитрова
18.10.2022г, 18.00ч. ОФКР консултация на живо в гимназиятаР. Димитрова
19.10.2022г., 18.00ч.Гостоприемство в туристическата индустрия консултация на живо в гимназиятаР. Димитрова
16.01.2023г, 18.00ч.Консултация по БЕЛ Присъствена в гимназиятаМ. Илиева
17.01.2023г, 18.00ч.Консултация по БЕЛ Присъствена в гимназиятаМ. Илиева
18.04.2023г, 16.00ч.Консултация по БЕЛ Присъствена в гимназиятаМ. Илиева
19.04.2023г, 16.00ч.Консултация по БЕЛ Присъствена в гимназиятаМ. Илиева

ВАЖНО: По всички предмети са предоставени записи на консултациите за непрекъснато ползване от учениците!

12-ти клас

дата, часпредмети учител
8.10.2022г, 20.00ч. Маркетинг и реклама консултация на живо в платформатаПроф. И. Мавродиева
9.10.2022г, 20.00ч. Гражданско образование консултация на живо в платформатаН. Марик
11.10.2022г, 20.00ч. Мениджмънт в туризма консултация на живо в платформатаПроф. Цв. Давидков
12.10.2022г, 20.00ч.Koнсултaция  БЕЛ консултация на живо в платформатаМ. Илиева
13.10.2022г, 20.00ч.РПП по ТХО – Делово общуване консултация на живо в платформатаПроф. И. Мавродиева
14.10.2022г, 20.00ч.II чужд език- Немски/руски консултация на живо в платформатаР. Дановска, Р. Бельовска
15.10.2022г, 20.00ч.Чужд език по професията – английски език консултация на живо в платформата  Ил. Георгиева
16.10.2022г, 20.00ч.Математика консултация на живо в платформатаД. Христов
17.10.2022г., 20.00ч. Туроператорска, агентска и транспортна дейност консултация на живо в платформатаР. Димитрова
18.10.2022г., 20.00ч. Гостоприемство в туристическата индустрия консултация на живо в гимназиятаР. Димитрова
19.10.2022г., 20.00ч.Технология на хотелиерското обслужване консултация на живо в гимназиятаР. Димитрова
18.04.2023г, 18.00ч.Консултация по БЕЛ Присъствена консултация в гимназиятаМ. Илиева
19.04.2023г, 18.00ч.Консултация по БЕЛ Присъствена консултация в гимназиятаМ. Илиева
16.05.2023г, 17.00ч.Консултация по БЕЛ Присъствена консултация в гимназиятаМ. Илиева
16.05.2023г, 17.00ч.Консултация по БЕЛ Присъствена консултация в гимназиятаМ. Илиева

ВАЖНО: По всички предмети са предоставени записи на консултациите за непрекъснато ползване от учениците!

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ: Гимназията запазва правото си да извършва промени по графика при възникване на непредвидени обстоятелства, както и да организира допълнителни присъствени консултации в гимназията, извън посочените в графика. За учебната 2022-2023 година ще бъдат организирани консултации по дигитални компетентности и ограмотяване по роден език.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!