декември 15, 2022

Организационна структура

Приложение №1 към Стратегия за развитие 2022

ЧПГ по икономика, туризъм и информатика „Булпрогрес“

 ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

  УПРАВИТЕЛ (СОБСТВЕНИК)  
  ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ  
  ДИРЕКТОР  
  ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ   ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ   НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
ЕКИПИ ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ   КОМИСИИ    

  РАБОТНИ ГРУПИ, ЕКК И КОМИСИИ  
ЕКИПИ ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ   КОМИСИИ  
 
МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ, ПАРТНЬОРСТВА  
МОН РУО ОБЩИНА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И СПОНСОРИ

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!