юни 22, 2016

Училище за възрастни

ОБУЧЕНИЕ на възрастни:

 • за придобиване на средно образование;
 • за професионална квалификация и преквалификация;
 • овладяване на дигитални компетентности.

Програма ,,Обучение на възрастни“ на Bulprogress schools е насочена към стимулиране и насърчаване на възрастните хора за включване в обучителните процеси с цел придобиване на умения, знания и компетентности, полезни за тяхното съществуване и обществена активност. Програмата се осъществява с подкрепата Електронно училище Булпрогрес. Да дадеш подкрепа на възрастен човек означава не само да проявиш грижа за здравето и живота му, но и да му дадеш знание, което е важно за неговото съществуване като част от това общество, знание, с което да му помогнеш да остарява в по-добро здраве и независим живот.  Знанието е ценност, която дава на възрастните хора правото и способността да запазят контрол над собствения си живот вместо да зависят от някого. А това означава, че ние сме изпълнили своята мисия.

Придобиването на средно образование от възрастни хора, които се прекъснали своето обучение преди години по някаква причина ще спомогне за:

 • тяхната по-лесна социална адаптация; 
 • повишаване на жизнения им стандарт;
 • придобиване на актуални знания;
 • по-добра професионаллна реализация;
 • получаване на по-високи доходи.

Краткосрочните обучения за придобиване на дигитални компетентности от възрастни хора дават им възможност   да  преодолеят психологическата бариера от новите компютърни технологии  и да приемат с облекчение тяхната полезност.

В програмата за обучение на възрастни са включени присъствени занимания с предимно практическа съдържателна характеристика по:

 • основни икономически познания, финанси, електронни пари и разплащания, данъци и застраховки;
 • начална компютърна грамотност (запознаване с характеристиките на компютъра, Word, електронна поща) среща с близки и роднини извън граница по Skype, комуникация по facebook;
 • практически занимания в интернет – пространството на свободната дума, там където могат да общуват с млади хора и да обменят информация.

Училище за възрастни в Bulprogress schools

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!