септември 30, 2015

Процедура за обучение с ваучери

Как се кандидатства за безплатен ваучер в нашия център за професионално обучение?

Първа стъпка

Изберете обучение

1. Изберете направление, в което желаете да се обучавате и обучителен център. http://training.az.government.bg/search/

- Изберете в съответните полета параметри за търсенето, например: Вид на обучението: Професионална квалификация (например Оперативен счетоводител) или Ключови компетентности (например Работа с електронни таблици)

- Място на провеждане: София, Организация провеждаща обучението: ЦПО „Булпрогрес”. Резултатът от търсенето е списък с предлагани обучения.

Забележка: Разгледайте всички видове обучения на доставчика на обучението, както и полето „Вид на обучението”.

2. От списъка с предлаганите обучения изберете обучение и формата, в която бихте желали да се жапишете (присъствена – дневна, вечерна, съботно-неделна, дистанционна). Подробно описание на ваучерната система за обучения и курсовете предлагани от ЦПО „Булпрогрес” може да намерите в страницата "Аз мога повече"

3. Попълнете заявление по образец. http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/AP2111/Zaiavlenie2111.pdf

 

Втора стъпка

Подгответе необходимите документи.

1. Направете копие на личната си карта. (Ако при кандидатстване в „Бюро по труда” нямате постоянна адресна регистрация в района на това „Бюро по труда”, трябва да се регистрирате с временна адресна регистрация и да приложите копие на своята временна адресна регистрация. Можете да кандидатствате в „Бюро по труда” по постоянен адрес или по адрес на месторабота.)

2. Направете копие на дипломата си от последното завършено образование.

3. Подайте попълненото заявление и останалите документи в Дирекция "Бюро по труда" по местоживеене или месторабота.

4. Подадените заявления се разглеждат периодично. Кандидатите получават уведомително писмо, за това дали са одобрени. Имате 5 дневен срок, в който да отидете до БТ, за да си получите уведомлението (формуляр, разделен на две части – в горната част е посочено за каква професия сте одобрен, а долната част трябва да се попълни от обучаващата организация, която Вие трябва да изберете).

Трета стъпка

Свържете се с нас

1. Необходимо е да се свържете с нас за да регистрирате уведомлението и желания курс.

Забележка: Препоръчваме Ви, преди заявяване на ваучера в Бюрото по труда да се свържете с нас, за да проверите в какви срокове се планира провеждане на обучението, от което се интересувате.

Ако изберете за доставчик на услуги нашия център за професионално обучение, ние ще подпечатим долния отрязък на уведомлението и ще поставим началната дата за обучение. Вие трябва да върнете долният отрязък в Бюрото по труда не по късно от посоченият в него 30 дневен срок.

2. Следващата стъпка е да сключите договор. Ваучера се взима в периода от 7 дни до 24 часа преди започване на обучението. Той се издава в два екземпляра, като и двата се предават на обучаващата организация, заедно с документите който тя изисква при записването ви за обучение.

                                                                     Гласувайте                         Гласувайте за нас в:  bg_top_logo18

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!