юни 21, 2016

Специалности

  •  Предприемачество и мениджмънт, професия „Фирмен мениджър”

Подготовката на колежаните, изучаващи тази специалност им предоставя възможност да се реализират като икономисти, финансисти, счетоводители, ръководители на човешки ресурси, мениджъри и предприемачи, дава им необходимите опит и познания за стартиране и управление на самостоятелен бизнес. Изграждат се мениджърски умения за управление на фирми в условията на пазарна икономика.

*Завършилите специалността получават допълнително Удостоверение за професионално обучение по Управление на човешките ресурси.

  •  Организация и управление на хотелиерството, професия „Хотелиер”

Обучението по тази специалност означава овладяване на практически знания и умения за изпълнение на широк спектър от длъжности в хотелиерския бизнес. Колежаните могат да се реализират на трудовия пазар както като мениджъри на хотели и ресторанти, така и като обслужващ персонал в сферата на туризма. Получаваните документи им дават право да открият и управляват туроператорска или турагенска фирма, заведение за хранене или развлечение, кафене и т.н.

*Завършилите получават допълнително Удостоверение за професионално обучение по Информационно осигуряване на хотела и ресторанта /работа със специализиран софтуерен продукт/.

  • Спортно-туристически дейности, професия „Инструктор по спортно-туристически дейности”

Инструкторът по спортно-туристическа дейност може да работи във всички спортни организации, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт, рехабилитационни центрове към поликлиники, почивни домове и санаториуми, хотелски SPA центрове и фитнес зали; има възможност да се реализира и в областта на круизния туризъм, където има условия за провеждане на спортно-туристически дейности.

*Завършилите получават допълнително Удостоверение за професионално обучение за масажисти.

Колеж „БУЛПРОГРЕС“ – специалности.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!