януари 12, 2017

Вечерно и Задочно консултации

 График за консултации на учениците, обучавани във вечерна или задочна форма през учебната година

№ по ред Предмет Учител Ден Час
1. Български език и литература М. Илиева Всяка сряда 18.00ч.
2. Английски език език И. Георгиева Всяка сряда 19.00ч.
3. Немски/испански език Илка Стаменова

Павлина Иванова

12.XII 18.00ч.
4. Математика Д. Христов
5.

 

 

Информатика, Информационни технологии Д. Христов 14.XII 18.00ч.
6. История и цивилизации М. Русков 16.XII 18.00ч.
7. География и икономика Р. Гълъбова 20.XII 18.00ч.
8. Психология и логика Н. Марик 8-12.V 18.00ч.
9. Етика и право Н. Марик 8-12.V 18.00ч.
10. Философия Н. Марик 8-12.V 18.00ч.
11.  Свят и личност Н. Марик 8-12.V 18.00ч.
12. Биология и здравно образование Е. Манолова 15.V 18.00ч.
13.  Физика и астрономия С. Шолева 16.V 18.00ч.
14.  Химия и опазване на околната среда Е. Манолова 17.V 18.00ч.
15. Физическо възпитание и спорт Р. Делчева 18.V 18.00ч.
16. Специални предмети за ОХ К. Богомилова

Р. Христова

2-5.V 18.00ч.
17. Специални предмети за ИИ Д. Христов

В. Бельовски

2-5.V 18.00ч.
error: Content is protected !!