януари 12, 2017

Задочно консултации

 График за консултации на учениците, обучавани във вечерна или задочна форма през учебната година

№ по ред Предмет Учител Ден Час
1. Български език и литература М. Илиева Всяка първа сряда от месеца 14.00ч.
2. Английски език език И. Георгиева Всяка втора сряда от месеца 15.00ч.
3. Немски/Руски език Илка СтаменоваРоси Дановска Всеки първи четвъртък от месеца 18.00ч.
4. Математика Д. Христов Всеки първи петък от месеца 17,00ч.
5. Информатика, Информационни технологии Д. Христов 14.XII 18.00ч.
6. История и цивилизации М. Русков 16.XII 18.00ч.
7. География и икономика Р. Гълъбова 20.XII 18.00ч.
8. Психология и логика Н. Марик 8-12.V 18.00ч.
9. Етика и право Н. Марик 8-12.V 18.00ч.
10. Философия Н. Марик 8-12.V 18.00ч.
11.  Свят и личност Н. Марик 8-12.V 18.00ч.
12. Биология и здравно образование Е. Манолова 15.V 18.00ч.
13.  Физика и астрономия С. Шолева 16.V 18.00ч.
14.  Химия и опазване на околната среда Е. Манолова 17.V 18.00ч.
15. Физическо възпитание и спорт Р. Делчева 18.V 18.00ч.
16. Специални предмети за ОХ К. Богомилова

Р. Христова

2-5.V 18.00ч.
17. Специални предмети за ИИ Д. Христов

В. Бельовски

2-5.V 18.00ч.
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!