септември 18, 2015

Чужди езици

Чужди езици - перстективна реализаци

Обученията по чужди езици се провеждат в групи от 8 до 16 участника независимо от формата на обучение. Учебният процес е базиран на метода „учене чрез преживяване”, използват се различни интерактивни техники: ролеви игри, групови дискусии, упражнения, тренинги, анализ на поведението и др. Акцентът е поставен върху задълбочено изучаване на граматика и лексика, и практически тренинги за развитие на комуникативните способности на учащите. Целта е усвояване на солидни знания и придобиване на трайни говорни умения; надграждане на усвоените знания с нови в степен на свободно ползване и общуване на чуждия език.   В курсовете по разговорен език преподавателите научават курсистите за кратко време да боравят с лекота с минимален капацитет от чужди думи, така че свободно да се справят в ситуации от ежедневието, особено при предстоящи скорошни пътувания в чужди държави. Обучението завършва с финален тест в писмена и устна форма за проверка на знанията и уменията за ползване на английски език. Успешно завършилите получават сертификат за участие в обучение по ключова компетентност.

Езикови курсове

  • Английски език за начинаещи – А1, А2, B1
  • Английски език за напреднали- А2, B1, B2
  • Немски език за начинаещи- А1, А2, B1
  • Руски език за начинаещи – А1, А2, B1

Продължителността на курса е 300 часа.

Курсове английски немски

                                                                     ГласувайтеГласувайте за нас в:  bg_top_logo18

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!