септември 30, 2015

Най-често задавани въпроси

Безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда”, със средно и по-високо образование, в т. ч. безработни младежи и други, които искат да стартират собствен бизнес и разработят бизнес план и/или маркетингова стратегия, с изключение на дълготрайно безработните, обект на социално подпомагане. Продължително безработни лица, с регистрация в Дирекции „Бюро по труда” повече от 12 месеца, които не получават месечно социално подпомагане, също могат се включват в обученията, ако притежават средно или по-високо образование.

Няма минимален срок на регистрация, възможно е да се регистрирате в Дирекция „Бюро по труда” и веднага в същия ден да подадете заявление за включване в обучение.

-Заявление по образец;
-Копие на документ за завършено образование, заверено от лицето с „Вярно с оригинала” и подпис;
-Копие на документ/и за придобиване и/или повишаване на професионална квалификация (ако лицето декларира, че има завършено обучение за професионална квалификация), заверено от лицето с „Вярно с оригинала” и подпис.

След като бъдете уведомени от Дирекция „Бюро по труда“ за вашето одобрение за получаване на ваучер е необходимо да се свържете с Нас за да ни предоставите Вашето Уведомление от Дирекция Бюрото по труда, за включване в обучение по избраната от Вас специалност.
Да. Важат след превод и легализация.
Ако завършите пълния курс на професионалното обучение по някоя от специалностите – се получава се професионална квалификация със свидетелство от 1-ва, 2-ра или 3-а степен. Това е професионална квалификация, която се равнява на квалификацията, която се получава при завършване на професионална гимназия. Ако завършите само част от професията, т.е. по-малко часове от пълния курс на обучение ще получите само удостоверение за завършен курс с точното наименование на част от професията по която сте се обучавали.

За да се запишете като частен ученик трябва да подготвите следните документи за записване :

- Удостоверение за преместване от предходното училище и удостоверение за завършен клас;
- Копие от личния картон / ако лицето е обучавано в гимназиален клас и желае да продължи в по-горен клас/ или Свидетелство за основно образование /ако лицето ще започне обучението си от 9-ти клас).
- Снимки - 2 броя.
- Лична карта.
- Такса за записване - 100 евро
- Годишната такса за обучение е 1 400 евро. Плаща се на две части през учебната година.

*Желаещите да се обучават може да кандидатстват за ваучер за покриване на част от годишната такса във фондация "В името на децата".

Индивидуалната форма на обучение Ви дава уникална възможност да продължите своето образование.

Лицата с навършени 16 години се приемат целогодишно в самостоятелна форма на обучение. При обучението им е допустимо сливане на класове (например сливат се 9 и 10 кл / 10 и 11 кл.) Учениците ползват 10% отстъпка от годишната такса за обучение.

* Годишните такси могат да бъдат договаряни и при всеки конкретен случай, след сравняване на учебните планове.

                                                                     Гласувайте          Гласувайте за нас в:  bg_top_logo18

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!