септември 18, 2015

Записване

Какво трябва да направят желаещите да се запишат в стартиращ курс?

За самофинансиращи се, записването е всеки работен ден от 09.00 до 17.00ч или чрез нашата on-line заявка.

Стъпки за записване с ваучери от Бюрото по труда:

• обаждане по телефона за получаване на предварителна информация или запитване по e-mail: bulprogress@abv.bg;• подаване на уведомлението от Бюрото по труда, не по-късно от 15 дни преди стартиране на курса;• изчакване на определения срок за формиране на група;• получаване на потвърждение за включване в група;• подаване на документи.

Задължителни документи, които се подават при стартиране на курса:

• Заявление за приемане за обучение в сроковете, указани в информационните материали за съответния курс;• Документи/дипломи, удостоверяващи входящото образователно и квалификационно равнище на кандидатите или копия от тях;• Mедицинско свидетелство;• Други документи, определени в учебната документация на съответния курс (например Декларация за информираност).

                                                                                             ЦПО "Булпрогрес" - записване.

 

Заявка за обучение

on-line записване за курс
Sending

                                                                     Гласувайте          Гласувайте за нас в:  bg_top_logo18

 

 

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!