юни 21, 2016

Записване и семестриални такси

прием в колеж

 

 

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

 

Необходими документи за записване в колежа:

 • Диплома за завършено средно образование (копие и оригинал) или Удостоверение за завършен 12 клас;
 • Снимки – 2 броя;
 • Лична карта 
 • Такса "записване" – 100 лв. ;

Форми на обучение:

 • редовна; 
 • задочна; 
 • самостоятелна; 

Срок на обучение:

 • 2 години

Семестиални такси:

 • дневна форма на обучение – 620 лева
 • задочна и самостоятелна форма на обучение - 460 лева

*Редовната форма на обучение е присъствена. Учебните занимания се водят всеки ден от 4 до 6 учебни часа или четири дни от седмицата по 7 часа.

**Задочната форма на обучение включва кратък лекционен курс - присъствени очни занятия или обучение, организирано в on-line платформа, където преподавателите предоставят необходимите за обучението материали – лекции, тестове и задачи за самостоятелна работа за всеки семестър.  Учебният процес е устроен така, че да е удобен за всички, независимо от тяхното местоживеене и заетост. 

***Самостоятелната форма на обучение e предназначена за лица, работещи в сферата на избраната специалност и включва самоподготовка по дадените конспекти и насочващи материали. Акцентира се върху разработване на самостоятелни проекти и практически задания; правят се проучвания на работното място и се разработват бизнес планове.

Стъпки за записване:

 • попълнете и изпратете приложения по-долу формуляр;
 • след получаване на потвърждение от колежа следва внасяне на такса записване в размер на 100 лв., която се приспада в последствие от първата семестриална такса.
 • подаване на необходимите документи за записване.

Важно: Предлагаме 10% отстъпка от таксите при редовно и задочно обучение за колежаните, които не могат да използват основната преференция по възрастов признак:

 • ранно записване до 1 март;
 • записване на група от 3 кандидати;
 • самотни майки, сираци и възрастни лица над 54 години. 

*С попълването на формуляра ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ личните ми данни да бъдат използвани от администратора на лични данни - ЧПК,,Булпрогрес“ за следните цели: съставяне, съхраняване, обработване, издаване и всякакви други разрешени от закона дейности  във връзка с изброените документи: Списък Образец-1, НЕИСПУО – модул институции, главна книга, електронен дневник и колежанска книжка, личен картон, ,,Удостоверения за професионално обучение“, СПК, уверение за БДЖ, градски транспорт и др., регистрационни книги, академични справки, застраховки, декларация за здравно осигуряване , платформа ,,Електронно училище“.

Формуляр за записване в колеж

Формуляр за записване в колеж

Sending
error: Content is protected !!