юни 21, 2016

Записване и семестриални такси

прием в колеж

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

 

Необходими документи за записване в колежа:

 • Диплома за завършено средно образование (копие и оригинал) или Удостоверение за завършен 12 клас;
 • Снимки – 1 брой;
 • Лична карта 
 • Такса "записване" – 100 лв. ;

Форми на обучение:

 • редовна; 
 • задочна; 
 • самостоятелна; 

Срок на обучение:

 • до 2 години

Семестиални такси:

 • дневна форма на обучение – 620 лева
 • задочна форма на обучение - 460 лева
 • самостоятелна форма на обучение - 400 лева

*Редовната форма на обучение е присъствена. Учебните занимания се водят всеки ден от 4 до 6 учебни часа или четири дни от седмицата по 7 часа.

**Задочната форма на обучение включва кратък лекционен курс - присъствени очни занятия.    Учебният процес е устроен така, че да е удобен за всички, независимо от тяхното местоживеене и заетост. 

***Самостоятелната форма на обучение e предназначена за лица, работещи в сферата на избраната специалност и включва самоподготовка по дадените конспекти и насочващи материали. Акцентира се върху разработване на самостоятелни проекти и практически задания; правят се проучвания на работното място и се разработват бизнес планове.

****НОВО: През учебната 2019/2020  година стартира обучение в ЕЛЕКТРОНЕН КОЛЕЖ. Иновативният модел за онлайн обучение е предназначен за хора, които живеят извън столицата и страната, които не разполагат със свободно време за обучение в присъствена или задочна форма;  работещи в съответните професионални области, за които нямат ценз;  жени в майчинство; инвалиди и др.

Колежаните се записват в самостоятелна форма и получават пароли за достъп до електронната платформа на колежа, позиционирана в сайта. Платформата предоставя на обучаваните информация за учебния план, изпитните сесии, учебен ресурс по всички изучавани предмети и лекции във виртуална библиотека, видеоуроци и консултации с преподавателите. Колежаните могат да ,,посещават" електронния колеж в удобно за тях време от всяка точка на страната и чужбина, могат да комуникират помежду си, да се запознават с преподавателите във виртуална класна стая и да качват свои проекти и изпълнени практически задания директно в платформата. Изпитите за всички колежани са присъствени.

Стъпки за записване:

 • попълнете и изпратете приложения по-долу формуляр;
 • след получаване на потвърждение от колежа следва внасяне на такса записване в размер на 100 лв., която се приспада в последствие от първата семестриална такса.
 • подаване на необходимите документи за записване.

*С попълването на формуляра ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ личните ми данни да бъдат използвани от администратора на лични данни - ЧПК,,Булпрогрес“ за следните цели: съставяне, съхраняване, обработване, издаване и всякакви други разрешени от закона дейности  във връзка с изброените документи: Списък Образец-1, НЕИСПУО – модул институции, главна книга, електронен дневник и колежанска книжка, личен картон, ,,Удостоверения за професионално обучение“, СПК, уверение за БДЖ, градски транспорт и др., регистрационни книги, академични справки, застраховки, декларация за здравно осигуряване , платформа ,,Електронно училище“.

Формуляр за записване в колеж

Формуляр за записване в колеж

Sending

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!