Какви са ползите от онлайн обучението и за кого?

За учениците:

-онлайн обучението отваря нови възможности за хора, които иначе на биха могли да участват в учебния процес – живеещи далече, инвалиди, деца със СОП, възрастни, работещи в дадена професионална област без квалификация, родители без образование, желаещите да учат дадена специалност, която не се предлага в района на тяхното местоживеене;

-продължават своето обучение през целия си живот без значение къде и как живеят, от което има полза цялото общество;

-имат възможност да работят докато учат;

-не харчат средства за транспорт и отпуски, гъвкаво разпределят времето си;

-получават своевременно основни насоки по изучаваните предмети, консултации и подкрепа; след като направят контакт с преподавателите, те могат свободно да комуникират с тях;

-присъстват на обучението във виртуалната класна стая по отделните модули и стават активни участници в учебния процес, учат с разбиране, осъществяват ефективна комуникация със съученици и преподаватели;

-получават помощ при подготовка за матура, държавни или кандидат-студентски изпити;

-имат възможност да развият творчески личностните си качества чрез разработване на проекти и бизнес планове, свързани с решаването на конкретни практически задания;

-те са преки участници във връзката на образованието с бизнеса; въпреки отдалечеността си от учебното заведение чрез функционалностите на платформата те могат да се „пренесат” в средата на бизнеса, да работят със специализирани софтуерни продукти, реално приложими в съответната професионална област, например – да решават счетоводни задачи, да правят хотелски резервации, да програмират и т.н., наблюдавани и подпомагани от ментор-практик.

-да проверяват знанията си чрез многократно решаване на е-тест и да бъдат обективно оценявани, да ползват учебния ресурс на електронната библиотека, което ще ги направи по-подготвени за изпит и ще повиши тяхната успеваемост.

За преподавателите:

-привличане на висококачествени преподаватели, практици от съответните професионални направления;

-работата е подходяща за работещи с променлив график;

-получаване на допълнителни доходи при занижен разход на време;

-получават възможност да бъдат новатори в разработването на нови методи и техники за работа с обучаваните посредством функционалностите на платформата;

–знаейки как да представят учебното съдържание и материалите си, преподавателите могат да достигнат до повече хора, да популяризират и споделят своя опит, да добавят стойност на обучението;

-да участват в експерименти и да пробират в практиката иновативни решения, получени от съвместни проекти с ученици;

-да създават ефективна комуникация с водещи обучителни институции и фирми в полза на обучението.

Виртуалният свят създава неограничени възможности за учене и комуникация с по-малко разходи, с по-голям интерактивен учебен ресурс. Тенденцията е през следващите години онлайн обучението да навлиза все повече в нашия живот. Очакванията са  2017 да бъде годината на Технологията на добавената реалност, която ще позволи взаимодействие в платформата не с помощта на таблет или друго мобилно устройство, а със свободни ръце.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!