декември 17, 2016

Учебен процес

Как се подготвят учениците за изпити в Електронното училище?

Учебният процес на учениците, приети в електронното училище е неприсъствен. Учениците не посещават училището, но те са реални участници в него, поради възможностите, които предоставя платформата за „виртуално посещение“ и обучение в технологична образователна среда. Тяхното обучение се провежда чрез платформа, позиционирана в сайта, с отдалечен достъп и местоположението им няма значение. Необходим е само интернет. Учениците на самостоятелна форма на обучение полагат изпит по всеки предмет от учебния план. Предметите са разделени на две редовни сесии. Всяка сесия включва учебни дисциплини от общообразователна и от професионалната подготовка за съответния клас. Учебният план и графика на учебния процес са публикувани в платформата. За зрелостниците в 12 клас се организират специални курсове за подготовка за задължителните матури като по този начин гимназията гарантира тяхното успешно завършване. За получаване на втора диплома – по избраната професия, учениците полагат държавни изпити по теория и практика.

Включването на учениците в учебния процес на Електронното училище става в следните последователни стъпки:

1)регистриране в училището, откъдето ще получите парола за достъп до платформата;

2)подписване на декларация за информирано съгласие за работа в  платформата, Правилника за вътрешния ред на гимназията и училищните Правила и Процедура за обучение в с.ф.о.

3)запознаване с графика на учебния процес и изпитните сесии за съответния клас;

4)ползване на образователен ресурс от видеоуроците и материалите в платформата;

5)полагане на изпити по предметите от изпитната сесия.

Подготовка по общообразователните предмети

В началото на учебната година, преподавателите от гимназия „булпрогрес“ правят консултации на живо в платформата, след което записът по предмета се оставя в платформата за целогодишно и непрекъснато ползване. Допълнително се предоставят кодове за достъп до Уча.се – образователен сайт №1 на България, където посещава видеоуроците по всеки предмет за съответния клас. В сайта са представени видеоуроци и упражнения на разбираем и интересен език. Материалите следват напълно официалната училищна програма на МОН и са съобразени с ДОС (държавните образователни стандарти). Структурирани са така, че учениците по интересен и разбираем начин да могат да се подготвят за училище самостоятелно. След видео урока, веднага могат да тестват наученото с упражнение. В упражненията има залегнала уникална технология – ако ученикът сбърка на даден въпрос, системата на Уча.се автоматично предлага точния откъс от урока, за да навакса пропуска!

Подготовка по специалните предмети

По основните предмети от учебния план за съответния клас, учениците имат кратък лекционен курс и среща във виртуалната класна стая със съответния преподавател. На тяхно разположение са и материалите, които могат да теглят от виртуалната библиотека. По всеки предмет в платформата има качен конспект, лекции и насоки за изпита.

Изпити по Учебна практика

По предметите от раздел „Учебна практика“ от задължителната програма, учениците полагат изпити.  Те се провеждат под формата на курсов проект, практическа задача, казус, които учениците разработват самостоятелно или в екип  по предварително зададена тема. Проектът се  качва в определен формат в платформата, където преподавателят го анализира и оценява.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!