декември 17, 2016

Учебен процес

Как се подготвят учениците за изпити в Електронното училище?

Учебният процес на учениците, приети в електронното училище е неприсъствен в познатия традиционен формат, защото учениците не посещават училището, но те са реални участници в него, поради възможностите, които предоставя платформата. Тяхното обучение се провежда онлайн и местоположението им няма значение. Необходима е само интернет връзка с училището. Учениците на самостоятелна форма на обучение полагат изпит по всеки предмет от учебния план. Предметите са разделени на две редовни сесии. Всяка сесия включва учебни дисциплини от общообразователна и от професионалната подготовка за съответния клас. Учебният план и графика на учебния процес са публикувани в платформата. За зрелостниците в 12 клас се организират специални курсове за подготовка за задължителните матури като по този начин гимназията гарантира тяхното успешно завършване. За получаване на втора диплома – по избраната професия, учениците полагат държавни изпити по теория и практика.

Включването на учениците в учебния процес на Електронното училище става в следните последователни стъпки:

1)регистриране в училището, откъдето ще получите парола за достъп до платформата;

2)запознаване с графика на учебния процес и изпитните сесии за съответния клас;

3)ползване на образователен ресурс от видеоуроците и материалите в платформата;

4)полагане на изпити по предметите от изпитната сесия.

 

Подготовка по общообразователните предмети

Всеки ученик получава индивидуален код за достъп до Уча.се – образователен сайт №1 на България, където посещава видеоуроците по всеки предмет за съответния клас. В сайта са представени видеоуроци и упражнения на разбираем и интересен език. Материалите следват напълно официалната училищна програма на МОН и са съобразени с ДОС (държавните образователни стандарти). Структурирани са така, че учениците по интересен и разбираем начин да могат да се подготвят за училище самостоятелно. След видео урока, веднага могат да тестват наученото с упражнение. В упражненията има залегнала уникална технология – ако ученикът сбърка на даден въпрос, системата на Уча.се автоматично предлага точния откъс от урока, за да навакса пропуска! Преди провеждане на изпитната сесия, учениците имат консултации с преподавателите по съответните предмети.

Подготовка по специалните предмети

По основните предмети от учебния план за съответния клас, учениците ще имат кратък лекционен курс и среща във виртуалната класна стая със съответния преподавател. На тяхно разположение са и материалите, които могат да теглят от виртуалната библиотека. По всеки предмет в платформата има качен конспект, лекции и насоки за изпита.

Изпити по Учебна практика

По предметите от раздел „Учебна практика“ от задължителната програма, учениците полагат изпити, които се провеждат под формата на курсов проект. Учениците разработват самостоятелно или в екип до двама проект по предварително зададена тема. Проектът се  качва в определен формат в платформата, където преподавателят го анализира и оценява.

error: Content is protected !!