декември 17, 2016

Учебен процес

Как се подготвят учениците за изпити в Електронното училище?

Учебният процес на учениците, приети в електронното училище е неприсъствен в познатия традиционен формат, защото учениците не посещават в училището, но те са реални участници в него, поради възможностите, които предоставя платформата. Тяхното обучение се провежда онлайн и местоположението им няма значение. Необходима е само интернет връзка с училището. Учениците на самостоятелна форма на обучение полагат изпит по всеки предмет от учебния план. Предметите са разделени на две редовни сесии. Всяка сесия включва учебни дисциплини от общообразователна и от професионалната подготовка на учениците за съответния клас. Учебният план и графика на учебния процес са публикувани в платформата.

Включването на учениците в учебния процес на Електронното училище става в следните последователни стъпки:

1)регистриране в училището, откъдето ще получите парола за достъп до платформата;

2)запознаване с графика на учебния процес и изпитните сесии за съответния клас;

3)ползване на образователен ресурс от видеоуроците и материалите в платформата;

4)полагане на онлайнтестове по предметите от изпитната сесия.

 

Подготовка по общообразователните предмети

Всеки ученик получава индивидуален код за достъп до Уча.се – образователен сайт №1 на България, където посещава видеоуроците по всеки предмет за съответния клас. В сайта са представени видеоуроци и упражнения на разбираем и интересен език. Материалите следват напълно официалната училищна програма на МОН и са съобразени с ДОС (държавните образователни стандарти). Структурирани са така, че учениците по интересен и разбираем начин да могат да се подготвят за училище самостоятелно. След видео урока, веднага могат да тестват наученото с упражнение. В упражненията има залегнала уникална технология – ако ученикът сбърка на даден въпрос, системата на Уча.се автоматично предлага точния откъс от урока, за да навакса пропуска! Преди провеждане на онлайн изпитната сесия учениците имат консултация с преподавателите по съответните предмети, от които ще получат консултации по учебния материал и насоки за предстоящия изпит.

Подготовка по специалните предмети

По основните предмети от учебния план за съответния клас, учениците ще имат кратък лекционен курс и среща във виртуалната класна стая с всеки преподавател. На тяхно разположение са и материалите, които могат да теглят от виртуалната библиотека.

Изпити – онлайн тестове

По всеки предмет от задължителната програма, учениците полагат изпит, който се провежда под формата на онлайн тест, специално разработен за съответния клас от преподавател – титуляр по учебната програма. Тестът се отваря в точно определен час и се затваря след изтичане на регламентираното време. Програмата изчислява оценката на ученика.

error: Content is protected !!